Trainee at Havila Kystruten

Trainee at Havila Kystruten

Ønsker du en stilling hvor du får lederutvikling innen den maritime bransjen?

Om Havila Kystruten

Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg med rundt 550 ansatte. Vi har et samfunnsoppdrag og en avtale med Samferdselsdepartementet som legger grunnlaget for vår virksomhet og våre daglige operasjoner. Samfunnsoppdraget vårt skal skape levedyktige kystsamfunn, bidra til verdiskaping i områdene vi opererer og gi opplevelsesrike kystreiser mellom Bergen – Kirkenes – Bergen.

Med de mest miljøvennlige passasjerskipene langs kystruten / norskekysten skal vi være ledende på grønn teknologi, være en fremoverlent aktør som er villig til å investere i bærekraftig endring, formidle bærekraftig turisme og være en forkjemper for at de gode løsningene som finnes blir tatt i bruk. Slik skal vi bidra med vårt til at 2030-målene blir nådd for Norge. 

Vår visjon 

Havila Kystruten skal revolusjonere kystreiser og bidra til mer bærekraftig industri for oss og våre etterkommere.

Våre verdier

LEDE: Vi tar ansvar. Viser lederskap og beslutningsdyktighet.
BRY SEG: Vi tar vare på hverandre, våre kunder, våre interessenter, kysten og miljøet.
DELE: Vi deler vår kunnskap, erfaringer og lidenskap med hverandre, med våre kunder og våre samarbeidspartnere. 

Fra høsten 2024 har vi ledig en Maritime Trainee stilling som følger Norges Rederiforbund sitt Maritime Trainee Program de første 18 månedene.


Gjennom dette programmet får du kombinere læring på jobb i Havila Kystruten med et akademisk program bestående av fem moduler holdt på forskjellige steder over hele kloden.

Hvem leter vi etter?

Vi ser etter deg med stor vilje og potensial for videre utvikling, og som søker en karriere innen maritim industri. Den ideelle kandidaten har fullført en mastergrad og har noe relevant arbeidserfaring innen ett av følgende områder: teknologi, digitalisering, informatikk, analyse, strategi eller marin- og maskin ingeniørfag.

Kandidater med internasjonal erfaring, som studerer eller jobber i ulike kulturer oppfordres til å søke. For å lykkes i stillingen bør du brenne for bærekraft, være selvdreven, ha en positiv tankegang, gode ​​kommunikasjonsevner og identifisere deg med vår visjon og våre verdier.

Vi vil også se etter:

 • Gode ​​analytiske og problemløsende evner
 • Evne til å samarbeide i et team, og evne til å jobbe effektivt med mennesker på alle nivåer i organisasjonen
 • En «doer» mentalitet, for å få jobben gjort
 • Evne til å spre arbeidsglede på arbeidsplassen

Vi tilbyr:

 • Fast stilling hos oss fra dag én. Når det 18-måneder Maritime Trainee programmet er avsluttet går du over i en passende rolle i en av våre avdelinger 
 • Grunnlaget du trenger for å se det større bildet, forstå hvordan alt fungerer sammen, og hvordan det hele må administreres for at Havila Kystruten skal nå sine overordnede mål.
  Med andre ord en unik mulighet for personlig og faglig utvikling i et selskap som bryr seg.
  • Intern mentor som støtter deg underveis i programmet
  • Fokusert tid i forskjellige avdelinger i en avtalt rotasjon som vil gi deg en sjelden mulighet til å få en inngående forståelse av vår virksomhet og vår drift
  • Et nettverk av svært profesjonelle og motiverte kolleger som opererer i krysningen mellom ingeniørfag, reiselivsfag og maritime fag, og som skaper et inspirerende og utviklende tverrfaglig miljø og kultur
  • Lære om mennesker og lederferdigheter, hvordan du kan tenke strategisk om fremtiden til Havila Kystruten og industrien vår, samt mye praktisk kunnskap fra et teknisk, maritimt og kommersielt perspektiv
 • Konkurransedyktige betingelser inkludert gode pensjonsordninger
 • En spennende reise i et selskap som bygges opp fra grunnen av


Arbeidssted: Primært på Havila Kystruten sitt hovedkontor i Fosnavåg, men også tilstedeværelse på våre avdelingskontor i Oslo og Hammerfest.
Hjemmekontor etter avtale. Reiseaktivitet må påregnes, inkludert tilstedeværelse om bord på våre skip.

Startdato: Høsten 2024 og etter nærmere avtale.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest og innen 01.10.2023. 

Attester og vitnemål legges ved søknad. 
Søknader vurderes fortløpende. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
For mer informasjon om Maritime Trainee programmet hos oss:

Kontaktpersoner:
Marianne Vågen Langeland, Driftsdirektør
+ 47 996 49 935
marianne.langeland@havila.no

Monica Nipen, HR Direktør
+ 47 917 09 344
monica.nipen@havila.no