Møt Espen Stubberud

Møt en Maritim Trainee alumn: Espen Stubberud

I denne intervjuserien har vi snakket med tidligere Maritime Traineer om deres opplevelser av programmet og hvilke muligheter det har gitt dem. Her kan du bli kjent med Espen Stubberud (41) som i dag er Chief of Trade & Capacity i Höegh Autoliners. Der er han ansvarlig for nettverk og flåteallokering samt trade (ruter) drift og lønnsomhet.

Hva fikk deg til å søke på Maritime Trainee-programmet? 
– Kombinasjonen av nysgjerrighet for shipping, interesse for havet og relasjoner.

Hvilke muligheter har programmet gitt deg?
– Først og fremst muligheten til å få innblikk i mange deler av virksomheten og en bedre helhetsforståelse samt eksponering til toppledernivå. Jeg fikk også muligheten til å jobbe både i Dubai og New York i løpet av min trainee-periode. Senere bodde familien og jeg i Hong Kong en 3-års periode.

Hva har du hatt mest bruk for i jobben din fra programmet?
– I tillegg til faglig input primært relasjonene jeg knyttet på tvers av selskapet i trainee-perioden samt et nyttig Alumni-nettverk (og nye venner).

Hva er ditt beste utenomfaglige minne fra programmet?
– I etterkant av trainee-samlingen i Singapore dro mange av oss en uke til Thailand.

Hvor ser du deg selv om 5-10 år?
– Det synes jeg er litt privat å dele, men det er i alle fall ingen tvil om at bærekraft på alle måter vil prege hverdagen i større og større grad.