Spørsmål og svar

Hvordan søker jeg? 
Klikk på lenken under banneret hvor det står «hvordan søker jeg». Programmet har en målsetning om å rekruttere kandidater hver høst. Stillingsannonser blir lagt ut i august/september hvert år. Om du har spørsmål du ikke finner svar på her, send oss gjerne en e-post til maritimtrainee@menon.no.

Kan jeg søke på flere enn én stilling? 
Ja, søk gjerne på flere stillinger hvis du mener det passer din bakgrunn og utdanning. 

Får jeg tilbud om en heltidsstilling dersom jeg kvalifiserer meg til programmet? Hvem vil da ansette meg – selskapet eller Maritime Trainee?
Dersom du får tilbud om en plass i programmet, vil du få tilbud om en fulltidsstilling i en av de deltakende bedriftene. Du blir ansatt i selskapet du har fått tilbud om jobb i. 

Jeg har ennå ikke oppnådd en mastergrad, og er for tiden midt i studiet. Vil det være mulig å søke på dette programmet senere?
For å bli tatt opp i programmet må du ha fullført mastergraden din eller være nær fullføring (sisteårsstudent). Alle kandidater må ha fullført master før de starter i stillingen. 

Tilbyr dere internships? 
Dessverre tilbyr vi ingen praksisplasser eller tilsvarende stillinger. Noen av våre partnerbedrifter tilbyr deltidsjobber og internships på sommeren. Les mer om våre partnerbedrifter her.

Jeg er ikke nyutdannet, og har flere år med arbeidserfaring. Kan jeg likevel søke på programmet? 
Kandidater med inntil fem års arbeidserfaring etter endt mastergradsstudier oppfordres til å søke på programmet.  

Kombinasjonen av studiene mine er ganske utradisjonell. Kan bakgrunnen min likevel være relevant for Maritime Trainee-programmet? 
Våre partnerbedrifter krever ulike bakgrunner og kompetanse i stillingene de utlyser. Les derfor stillingsbeskrivelsen for hver stilling nøye, og se om det samsvarer med profilen din. 

Når kan jeg forvente å høre noe fra dere? 
Du kan forvente å høre fra oss når vi starter evalueringen av kandidatene, etter søknadsfristen. Hvis du ikke går videre fra søknadsprosessen vil du motta tilbakemelding fra bedriften når rekrutteringsperioden er over. 

Jeg snakker ikke norsk, kan jeg fortsatt søke på programmet? 
Vi oppfordrer også internasjonale kandidater til å søke på programmet.