For bedrifter

For bedrifter

Din bedrift kan nå melde sin interesse for deltakelse i kull 18

Ønsker din bedrift å delta med en eller flere kandidater i kull 18 av Maritime Trainee-programmet? 

Maritime Trainee kull 18 starter i august 2025, med rekrutteringsperiode i hovedsak høsten 2024. Programmet er for kandidater med fullført innen for eksempel teknologi, økonomi, marinteknikk, IT eller juss.

Programmet gir en unik mulighet til å sikre seg de beste talentene i dagens tøffe arbeidsmarked, hvor det er viktig å skille seg ut.

Innholdet i programmet tilpasses kontinuerlig i samarbeid med deltakende bedrifter. Vi inviterer til kontaktmøter to ganger i året.  

Dersom du har spørsmål angående påmelding, ta kontakt med programmets prosjektleder på vegne av Menon Economics, Maren Basso: 

E-post: maren.basso@menon.no 
Telefon:  +47 90 77 55 42

Hvorfor skal man som bedrift delta i Maritime Trainee-programmet?

Profilering av bedriften

  • Bedriften får tilknytning til et av Norges ledende trainee-program og fremstår som en attraktiv arbeidsplass.
  • Gjennom bedriftspresentasjoner og profilering når programmet ut til et betydelig antall studenter og andre interessenter. Vi tydeliggjør hvilke medlemsbedrifter som deltar i kommunikasjon utad. 
  • Bedriften synliggjøres på sosiale medier: Facebook, Instagram og LinkedIn.
  • De mest populære postene på LinkedIn i forrige rekrurtteringsrunde har nådd ut til 20.000 mennesker. Dette er hovedsaklig folk i målgruppen (studenter/nyutdannede).

Tilgang på, og utvikling av, talent

  • Ved å delta i programmet når bedrifter ut til kandidater de ellers ikke ville nådd. Maritime Trainee er tilstede på ulike karrieredager og deler annonser på hjemmesiden, og hos et bredt spekter av universiteter og høyskoler, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Traineene utvikler seg gjennom deltakelse på foredrag og workshops med ledende personer i bransjen. I tillegg får man besøke ledende bedrifter i næringen både i Norge og utlandet.
  • Traineene bygger nettverk – alle tidligere traineer blir en del av Maritime Trainee Alumni som nå nærmer seg 260 medlemmer.

Utvikling av næringen

  • Maritime Trainee er viktig for å vise hvilke spennende muligheter som finnes i en næring som ofte blir sett på som konservativ.
  • I overkant av 260 traineer har allerede vært gjennom programmet. Majoriteten av deltakerne arbeider fortsatt i næringen hvorav flere i lederstillinger.
  • En av hovedstyrkene til den maritime næringen i Norge er et sterkt klyngesamarbeid – programmet bidrar til å koble ulike deler av næringen sammen og bygger opp under en dynamisk, verdensledende klynge.

Stor interesse for Maritime Trainee-programmet blant Oslo-studenter

Masterstudenter fra ulike linjer og studiesteder deltok på Norges Rederiforbunds rekrutteringsarrangement for Maritime Trainee i mai.

En kamp om de maritime hodene

Tilgang på kompetanse er en av de største barrierene for videre vekst i den maritime næringen. I en tid hvor det er flere ledige stillinger enn kandidater, er det viktig for arbeidsgiver å skille seg ut. 

Følgende selskaper er for tiden del av programmet

DNV
Maritime tjenester
Höegh Autoliners
Rederi
Höegh LNG
Rederi/maritim infrastruktur
Torvald Klaveness
Rederi
SANDS Advokatfirma
Advokattjenester
Simon Møkster Shipping
Rederi
Odfjell Drilling
Bore- og riggselskap
Odfjell Technology
Teknologisk tjenesteleverandør
Fred Olsen Windcarrier
Offshore
DOF
Offshore
Altera Infrastructure
Rederi/maritim infrastruktur
BW LNG
Rederi
Wikborg Rein
Advokattjenester
Skuld
Maritim Forsikring

Siden 2005 har følgende selskaper deltatt i programmet