For bedrifter

For bedrifter

Hvorfor skal man som bedrift delta i Maritime Trainee-programmet?

Profilering av bedriften

 • Bedriften får tilknytning til et av Norges ledende trainee-program og fremstår som en attraktiv arbeidsplass.
 • Gjennom bedriftspresentasjoner og profilering når programmet ut til et betydelig antall studenter og andre interessenter. Vi tydeliggjør hvilke medlemsbedrifter som deltar i kommunikasjon utad. 
 • Programmet er til stede på flere karrieredager og deler stillingsannonsene på både programmets sider og et bredt utvalg av høyskole- og universiteter, både i nasjonalt og internasjonalt.
 • Bedriften synliggjøres på sosiale medier: Facebook, Instagram og LinkedIn.

Tilgang til, og utvikling av, talent

 • Ved å delta i programmet når bedrifter ut til kandidater de ellers ikke ville nådd.
 • Traineene utvikler seg gjennom deltakelse på foredrag og workshops med ledende personer i bransjen. I tillegg får man besøke ledende bedrifter i næringen både i Norge og utlandet.
 • Traineene bygger nettverk – alle tidligere traineer blir en del av Maritime Trainee Alumni som nå nærmer seg 250 medlemmer.

Utvikling av næringen

 • Maritime Trainee er viktig for å vise hvilke spennende muligheter som finnes i næringen.
 • Programmet tiltrekker seg morgendagens ledere, som vil være viktige for å videreutvikle næringen.
 • I overkant av 240 traineer har allerede vært gjennom programmet, og 80 prosent av dem arbeider fortsatt i næringen hvorav flere i lederstillinger.
 • En av hovedstyrkene til den maritime næringen i Norge er et sterkt klyngesamarbeid –programmet bidrar til å koble ulike deler av næringen sammen og bygger opp under en dynamisk, verdensledende klynge.

Siden 2005 har mer enn 240 traineer og 40 bedrifter deltatt i Maritime Trainee-programmet

Følgende selskaper er for tiden del av programmet

DNV
Maritimtjenester
Höegh LNG
Shipping
Skuld
Maritim forsikring
Torvald Klaveness
Shipping
Menon Economics
Norwegian Shipowners’ Association
Shipping
Odfjell Drilling
Offshore
Odfjell Energy
Fornybar energi
BW LNG
Shipping

Siden 2005 har følgende selskaper deltatt i programmet