Tidligere Maritime Trainee blant verdens 100 mest innflytelsesrike i maritim næring

Tidligere Maritime Trainee blant verdens 100 mest innflytelsesrike i maritim næring

An-Magritt Tinlund Ryste, som startet som trainee i 2009 og nå jobber i Kongsberg Maritime, står på Lloyd’s prestisjefulle liste i 2023.

Det britiske tidskriftet Lloyd’s List kårer hvert år verdens 100 mest innflytelsesrike personer i den maritime næringen. Årets kåring er den fjortende i rekken, og inneholder mange navn som har utmerket seg ved å bidra til å kutte utslipp i maritim sektor.

I år har tidligere Maritime Trianee An-Magritt Tinlund Ryste kommet inn på listen. Hun jobber som Director Next Generation Shipping i Kongsberg Maritime, hvor arbeidsoppgavene hennes primært dreier seg rundt kontrollsystemer, bærekraftige løsninger og teknologi. An-Magritt startet i Kongsberg Maritime som Maritime Trainee i 2009, og har hatt flere roller innad i selskapet før hun landet direktørjobben hun har i dag.

Kutter utslipp i maritim næring

An-Magritt Tinlund Ryste står på den prestisjefulle listen sammen med sin kollega Lisa Edvardsen Haugan, som er president i Kongsberg Maritime. De ble spesielt trukket fram på grunn av sitt arbeid med å dekarbonisere den maritime sektoren og for å drive frem teknologien og ingeniørkunsten bak autonom skipsfart. Blant An-Magritts ansvarsområder, er også Kongsberg Maritimes Horizon 2020, som er et EU-finansiert forsknings- og utviklingsprosjekt.

Tidligere i 2023 avholdt Kongsberg Maritime to tester som demonstrerte teknologien deres på autonomi og fjernstyring, som innebar en 13-timers lang reise med lasteskip utenfor norskekysten, samt en elvlekters komplekse reise gjennom et kanalnettverk i Belgia. Med bruk av ny teknologi har Kongsberg Maritime også klart å redusere C02-utslippet til et eldre fartøy med opptil 23% i 2023.

Vi har tidligere intervjuet An-Magritt om hennes opplevelser og erfaringer med Maritime Trainee-programmet, og svarene kan du se her:

Fra trainee til direktør

Hva fikk deg til å søke på Maritime Trainee-programmet? 
– Det virket som et godt springbrett inn i både bedrift og industri med gode nettverksmuligheter, i tillegg til at det var godt promotert. Programmet hadde mye “hype” rundt seg og var godt kjent på Marin Teknikk på NTNU, der jeg gikk.

Hvilke muligheter har programmet gitt deg?
– Det har gitt meg mulighet for å prøve meg i flere avdelinger og roller internt i egen bedrift som igjen har bidratt til egenvekst og spennende roller, i tillegg til et nettverk og en breddeforståelse av markedet. Dette har igjen åpnet opp for styreverv og invitasjoner til presentasjoner og debatter.

Hva har du hatt mest bruk for i jobben din fra programmet?
– Å få rotere internt både innenlands og utenlands, samt nettverket.

Hva er ditt beste utenomfaglige minne fra programmet?
– Seilturen i starten som resulterte i mange onsdagsregattaer i de påfølgende årene.

Hvor ser du deg selv om 5-10 år?
– Mulig mer tilbake til teknisk ledelse, det skjer utrolig mye spennende i maritime bransje rundt nye business modeller og ny teknologi.