Stor interesse for Maritime Trainee-programmet blant Oslo-studenter

Stor interesse for Maritime Trainee-programmet blant Oslo-studenter

Masterstudenter fra ulike linjer og studiesteder deltok på Norges Rederiforbunds rekrutteringsarrangement for Maritime Trainee i mai. Den maritime næringen er full av spennende utfordringer å bryne seg på for talentene, mente samtlige innledere.

– Vi er glade for å se at Maritime Trainee-programmet og maritim næring er så attraktiv, også blant Oslo-studentene. Vi opplever stadig mer pågang fra studentene på karrieredager og sosiale medier, og mange er klare på at de ønsker en plass i programmet allerede tidlig i studieløpet, sier Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Rederiforbundet.

Tilgang på kompetanse er en av de største barrierene for videre vekst i den maritime næringen. Et av tiltakene Norges Rederiforbund jobber med er Maritime-Trainee-programmet.

Ved å delta i programmet, får bedriftene mulighet til å rekruttere traineer som får bygge maritim kompetanse gjennom deltagelse på fagsamlinger både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til et solid maritimt nettverk.

Tidligere trainee Andrea Rognstad (Høegh LNG) og nåværende trainee Julie Lindberg (Skuld) ga studentene et innblikk i sine erfaringer med programmet.

Fremtidens maritime ledere

Studentene som deltok på arrangementet går ulike utdanningsretninger, som økonomi, teknologi, IT og juss. Noen hadde også tatt turen fra Trondheim og Bergen.

Hensikten med arrangementet var å gi studentene mer informasjon om de mange karrieremulighetene i maritim næring, og innblikk i hvilke problemstillinger og omstillingen næringen står ovenfor. De fikk også høre mer konkret om de fem akademiske samlingene Maritime Trainee-programmet består av. 

– Fort dere å bli ferdig åstudere, det er et stort behov for deres kompetanse i maritim næring, og vi gleder oss til å få dere om bord, sa Ernst Meyer, administrerende direktør i Torvald Klaveness, til studentene.

Ernst Meyer, administrerende direktør i Torvald Klaveness var ivrig på å få studentene inn i det maritime arbeidslivet.

Krevende, men verdifull periode 

Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, ga studentene sine beste tips til å kickstarte karrieren sin. Spesielt ga hun råd til de kvinnelige studentene om å aldri være redd for å ta plass og vise hva du er god til.

– Traineeperioden er krevende, men veldig verdifull. Du tar med deg så mye kunnskap og erfaringer du får bruk for i jobben senere, sa tidligere trainee Andrea Rognstad, som jobber i Høegh LNG.

– Jeg ble kjent med så mange mennesker på tvers av organisasjonen, ettersom jeg jobber mye i tverrfaglige team. Det gir rom for gode diskusjoner og gode løsninger, i tillegg til at du selv får et godt grunnlag til å velge hva du ønsker å fordype deg i videre, sa nåværende trainee Julie Lindberg, som jobber i Skuld.

De deltakende bedriftene vil rekruttere sine traineer til kull 17 til høsten, med oppstart høsten 2024. Ønsker din bedrift å delta med en eller flere kandidater i kull 17? Les mer og meld din interesse på www.maritimetrainee.no/for-bedrifter.

Er du bosatt i Trondheim og ønsker å delta i Maritime Trainee-programmet? Vi planlegger et lignende rekrutteringsarrangement i Trondheim på høsten 2023. Følg oss på sosiale medier for å bli oppdatert når mer informasjon kommer!

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea ga sine beste tips.