Her er årets maritime traineer

Her er årets maritime traineer

Onsdag 3. mai møttes de nye maritime talentene for oppstart på Norges Rederiforbunds Maritime Trainee-program kull 16.

De neste 18 månedene skal de nøye utvalgte kandidatene gjennom et akademisk program hvor de blir godt kjent med de ulike delene av maritim næring, samtidig som de daglig jobber i et ledende maritimt selskap.

Fremtidens maritime ledere

– Årets kull består av svært talentfulle traineer, og de har kapret plassene i en konkurranse med mange sterke kandidater. Vi gleder oss til å komme i gang med første akademiske samling til høsten, sier Karin Gjerløw Høidahl, leder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund.

Norges Rederiforbunds Maritime Trainee program er et management trainee-program for nyutdannede masterkandidater med utdanning innen økonomi, teknologi, IT eller juss.

Programmet består av fem akademiske samlinger som foregår i Norge, Singapore og London. Hovedmålet med samlingene er å få kunnskap og innsikt i alle deler av den maritime klyngen, og på tvers av havnæringene.

– Traineene får ledelseskompetanse, blant annet gjennom opplæring i forhandlingsteknikk, kommunikasjonsteknikk og strategisk tekning. De får rett og slett et solid grunnlag til å bli fremtidens maritime ledere og ta del i den spennende utviklingen næringen er inne i, forteller Maren N. Basso i Menon Economics, prosjektleder for programmet.

En næring med bredt kompetansebehov

En styrke ved programmet er at det samler traineer med ulik fagbakgrunn, og bedrifter fra ulike segment og deler av den maritime klyngen.

– Gjennom programmet ønsker vi å gi traineene en helhetlig forståelse av næringen, det innebærer å se næringen fra ulike perspektiv, å bygge nettverk og å lære av hverandre på tvers av fagdisipliner, sier Karin Gjerløw Høidahl.

Magnus Møkster er trainee i Simon Møkster Shipping, og har i tillegg til sin maritime utdanning også seilt i over to år som styrmann og overstyrmann. Etter han tok en bachelorgrad i marin teknikk og jobbet som ingeniør, så han at de med operativ erfaring fra fartøyene hadde noe spennende å bringe til bordet, og ville gjøre det samme:

– Det er en styrke å kunne de praktiske utfordringene i de daglige problemene man skal løse. Samtidig kommuniserer man bedre med de som jobber ombord på fartøyene, og kan møte de bedre på hjemmebane, forteller han.

– Jeg har hørt mye om programmet. Da sjansen for å delta meldte seg hadde jeg selvfølgelig lyst til å gripe muligheten, fortsetter han.

Magnus Møkster, trainee i Simon Møkster Shipping.

To av deltakerbedriftene i årets kull er advokatfirmaer og deres traineer gleder seg til å utvide horisonten, og til å lære mer om den maritime næringen:

– Jeg gleder meg til å lære mer om shippingnæringen, få mer innsikt i hvordan den fungerer og å møte folk med en annen utdanning og erfaring, sier Gisken Andersen, maritime trainee i Wikborg Rein.

Ane Dahlen, maritime trainee i SANDS advokatfirma har jobbet i maritim næring siden 2019:

– Jeg liker at næringen er så internasjonal, det er ikke så mange advokater som får jobbe så globalt som det vi får. Derfor gleder jeg meg også spesielt mye til turene som er planlagt!

Ane Dahlen, trainee i SANDS advokatfirma, og Gisken Andersen, trainee i Wikborg Rein.

Et viktig rekrutteringsprogram

Programmet har hatt stor interesse fra deltakerbedriftene i år, som opplever det som en god mulighet til å tiltrekke seg talenter med stort potensial. Odfjell drilling har vært med i totalt ti kull i programmet så langt, og har i årets kull hele fire traineer samtidig. Helge Maubach, Vice President HR i selskapet forteller at deltakelse i programmet er en strategisk prioritering.

– Maritime Trainee er et svært anerkjent traineeprogram og en motivasjonsfaktor for kandidatene til å søke stilling i bedriftene som deltar i programmet. Traineene møter likesinnede, har samlinger og får et fora hvor de kan dele erfaringer og kunnskap, sier han.

– Programmet har en stor verdi for kandidatene som deltar, men også for oss som selskap. Vi får rekruttert inn flinke, unge mennesker og får i tillegg et godt omdømme hos utdanningsinstitusjonene, fortsetter han.

Maritime Trainee startet opp i 2005. Årets traineer blir en del av et stort alumninettverk bestående av nærmere 270 tidligere traineer.

Dette er de maritime traineene i kull 16

Even With Skaar, DNV
Preben Olsen, DOF
Oskar Ask Ullestad, DOF
Robin Nalum, Fred Olsen Windcarrier
Shiqi Yang, Höegh Autoliners
Tonje Erdal, Höegh LNG
Lasse Killingmo, Höegh LNG
Magnus Møkster, Simon Møkster Shipping
Ørjan Lunde, Odfjell Drilling
Torje Midtsæter, Odfjell Drilling
Ole Jakob Sirnes Yttredal, Odfjell Drilling
Juli Grønaas Kvamme, Odfjell Drilling
Ane Dahlen, Sands Advokatfirma
Gisken Andersen, Wikborg Rein