Rekrutteringsarrangement for masterstudenter

Rekrutteringsarrangement for masterstudenter

Bli kjent med Maritime Trainee-programmet og maritim næring!

Onsdag 7. juni kl. 17–19
Hos Norges Rederiforbund

Er du student på masternivå og nysgjerrig på alle mulighetene som finnes i maritim næring? Kunne du tenke deg en fast jobb i et verdensledende maritimt selskap og bli med på et akademisk program i Norge, Singapore og London, sammen med andre traineer?

Da er du invitert til en maritim ettermiddag hos Norges Rederiforbund om Maritime Trainee-programmet!

Vi får besøk av:
– Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, tidligere oljeanalytiker, og nå en av Norges ledende eksperter innen bærekraftig finans.
– Ernst Meyer, CEO i Torvald Klaveness, som skal fortelle oss om mer om den spennende utviklingen og fremtidsutsiktene for næringen (stikkord: grønn omstilling, digitalisering og ny teknologi).
– Tidligere traineer, som vil fortelle om deres opplevelser og erfaringer fra programmet

Ernst Meyer, CEO i Klaveness.

Maritime Trainee-programmet er spesielt relevant for deg som studerer teknologi, økonomi, marinteknikk, IT eller juss. Arrangementet er åpent for alle uavhengig av hvor du studerer.

Vi byr på tapas og bobler, og håper vi sees! Vi har begrenset med plasser, så førstemann til mølla gjelder.