Møt An-Magritt Tinlund Ryste

Møt en Maritim Trainee alumn: An-Magritt Tinlund Ryste

I denne intervjuserien har vi snakket med tidligere Maritime Traineer om deres opplevelser av programmet og hvilke muligheter det har gitt dem. Her kan du bli kjent med An-Magritt Tinlund Ryste (39) som i dag er Director i Kongserg Maritime. An-Magritt jobber primært med kontrollsystemer, bærekraftige løsninger og teknologi.

Hva fikk deg til å søke på Maritime Trainee-programmet? 
– Det virket som et godt springbrett inn i både bedrift og industri, gode nettverksmuligheter og godt promotert. Programmet hadde mye “hype” rundt seg og var godt kjent på Marin Teknikk på NTNU.

Hvilke muligheter har programmet gitt deg?
– Det har gitt mulighet for å prøve flere avdelinger og roller internt i egen bedrift som igjen har bidratt til egenvekst og spennende roller, det har gitt et stort nettverk og en breddeforståelse av markedet. Dette igjen har åpnet opp for styreverv og invitasjoner til presentasjoner og debatter.

Hva har du hatt mest bruk for i jobben din fra programmet?
– Å få rotere internt både innenlands og utenlands, samt nettverk.

Hva er ditt beste utenomfaglige minne fra programmet?
– Seilturen i starten som resulterte i mange onsdagsregattaer i de påfølgende årene.

Hvor ser du deg selv om 5-10 år?
– Mulig mer tilbake til teknisk ledelse, det skjer utrolig mye spennende i maritime bransje rundt nye business modeller og ny teknologi.