Møt Eline Hagen Holsvik

Møt en Maritime Trainee alumni:
Eline Hagen Holsvik

I denne intervjuserien har vi snakket med tidligere Maritime Traineer om deres opplevelser av programmet og hvilke muligheter det har gitt dem. Eline Hagen Holsvik (25) er CEO Office Manager i Aker BP, hun styrer den strategiske agendaen til ledelsen. Dette inkluderer blant annet å vurdere hvilke saker som bør behandles og å hjelpe til med å sette selskapets strategiske retning. Hun har tidligere jobbet med bærekraftige løsninger for fartøyene Aker BP bruker. 

Hva fikk deg til å søke på Maritime Trainee-programmet?  
– Eg er oppvaksen på Stord, og har alltid hatt ei nær tilknytning til havet og den maritime næringa. Eg visste tidleg at dette var ei næring som eg sjølv kunne tenke meg å ta del i. Denne interessa, samt eit program som framsto som svært forlokkande, fekk meg til å søke på MT-programmet. 

Hvilke muligheter har programmet gitt deg? 
– Programmet har eit veldig godt fagleg innhald, og gir ein unik moglegheit til å bygge nettverk med andre i bransjen. 

Hva har du hatt mest bruk for i jobben din fra programmet? 
– Generell forståing for bransjen og eit godt nettverk. 

Hva er ditt beste utenomfaglige minne fra programmet? 
– Klatrepark på Tryvann 

Hvor ser du deg selv om 5-10 år? 
– Eg håper at eg framleis jobber med noko eg synest er givande og der eg kan utgjere ein forskjell. Dette kjente eg på då eg jobba med bærekraftige løysingar. Vidare synest eg det er inspirerande å jobba med hardtarbeidande leiarar, og håper at eg sjølv kan bli ein av desse ein gang i framtida. 

Publisert
Kategorisert som Intervju